Tạo Avatar "Tôi là Tân sinh viên khóa 2017"
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Hướng dẫn:
* Sử dụng ảnh có độ phân giải từ 750 pixel trở lên.
* Sử dụng trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc hoặc IE (Microsoft Edge) để tải ảnh.

Thay đổi kích thước
Xoay hình
Chọn ảnh